Obecně o filtrech

V průmyslovém a domácím použití se nejčastěji setkáme s filtrem z aktivního uhlí v sypké nebo v pevné válcové podobě. Na trhu se objevuje mnoho velikostí, druhů a typů těchto filtračních vložek.

Jejich účinnost je velmi odlišná a vše závisí na druhu a kvalitě použitého aktivního uhlí, způsobu výroby a podílu příměsí.

Sypké filtry

Nejméně účinným typem jsou filtry v podobě nádob, do nichž se nasype volné aktivní uhlí, nejčastěji ve formě granulátu. Nádoba je uzavřena, napojena na vodovodní řad a filtrovaná tekutina volně protéká přes její obsah.

V tomto typu filtru dosahuje filtrace minimální účinnosti a potenciál aktivního uhlí je zcela nevyužit.

Filtrovaná tekutina protéká okolo granulí aktivního uhlí, hledá si cestu s nejmenším odporem, neprochází skrz mikropóry uvnitř granulátu a využívá již dříve využité preferenční cesty.

Extrudované válcové filtry

Uhlíkové filtry, které mají pevný slinutý tvar válce, již mají účinnost filtrace vyšší. Voda je nucena projít skrz tělo filtru, kde se dostává do styku s povrchem aktivního uhlí. Pro výrobu slinutých filtrů se využívá nejčastěji granulované aktivní uhlí, které je doplněno pojidlem a příměsí.

Tato směs uhlí a pojidla musí projít tepelnou úpravou (spečením), která zajistí pevný tvar. Pojidlo reaguje na vysoké teploty, propojí jednotlivé částice uhlí a zafixuje finální válcový tvar.

Naprostá většina těchto filtrů je extrudovaných.

To znamená, že při jejich výrobě je směs granulátu aktivního uhlí a pojidla vystavena zvýšené teplotě a tlaku, dojde k roztavení pojidla a pomocí šneku a matrice je výrobek vytlačen (extrudován) do výsledného tvaru. Poté je ochlazen a nařezán na požadovanou délku.

Tento pracovní postup má několik nevýhod. Je podmíněn vysokým obsahem pojidla (více než 40 %), které obaluje část aktivního uhlí a neumožňuje využít jeho povrch k filtraci. To ve výsledku znamená i menší podíl aktivního uhlí.

Přidané příměsi nejsou v těle filtru rozmístěny stejnoměrně.
Dále tento pracovní postup zanechává ve struktuře filtru viditelné stopy po šnekovém dopravníku.

Velikost pórů je zde významně vyšší a filtrovaná tekutina je využívá ke snadnějšímu průchodu skrz tělo filtru. Reálná pórovitost filtru je tak mnohonásobně vyšší, než je deklarováno. Je umožněn průchod větších cizorodých částic a bakterií, celkově se snižuje účinnost filtrace a průtok filtru často přesahuje udávanou hodnotu.

Výrobci se pak snaží upravit průtok pomocí dalšího přídavku pojidla, které „ucpává“ filtr. Toto se pozná při rozříznutí filtru, kdy jsou na řezu viditelné slinuté lesklé plochy. Výrobci dále využívají například zúžení otvoru víčka, ze kterého voda z filtru odtéká.

Foto z elektronového mikroskopu s porovnáním našeho a konkurenčního filtru

filbec-o-filtrech-struktura-filbec

Struktura filbec®
– celková homogenní struktura těla filtru
– absolutně rovnoměrná velikost pórů bez
    preferenčních cest
– žádné zbytky pojiva a maximální obsah
    aktivní filtrační látky

filbec-o-filtrech-struktura-konkurence

Struktura konkurenčního sintrovaného filtru:
– nehomogenní struktura
– různé velikosti pórů a preferenční cesty
– 3× až 4× větší množství zbytků pojiva bez
     filtrační účinnosti vytvářející viditelný bělavý
    povrch

Filtry filbec®

Unikátní technologie filbec® produkuje uhlíkové filtry, které mají také pevný slinutý válcový tvar. Neprochází však procesem extrudace, a proto neobsahují stopy po vytlačování šnekovým dopravníkem. Garantujeme tak stejnorodou strukturu v každém místě filtru.

Tělo uhlíkového filtru vystavuje filtrované vodě v každém místě stejný odpor. Voda nemá možnost využít slabších míst v těle filtru a dochází k ideálnímu využití povrchu aktivního uhlí k filtraci.

Zároveň díky našemu výrobnímu procesu dokážeme snížit obsah pojiva na minimální množství (10 %) a zvýšit tak podíl nejdůležitější složky – aktivního uhlí. Pro výrobu filtrů filbec® využíváme prachová aktivní uhlí, která mají výrazně větší povrch a vyšší objemovou hmotnost než granulát.

Navíc tento materiál prochází speciální úpravou, kdy jeho povrch dosáhne maximálních rozměrů 1 300 m²/g, v případě nejjemnějších filtrů filbec® dokonce až 1600 m²/g, a tím se mu opět zvýší sorpční schopnosti.

Po zpracování ve výrobě produkujeme uhlíkové bloky, které obsahují rovnoměrně rozptýlené příměsi a hmotnostně pojmou až o 80 % více aktivního uhlí než konkurenční výrobky.

Regulace průtoku a velikosti pórů uhlíkového bloku je založena na úpravě složení. Namícháním vhodných druhů aktivního uhlí o různých vlastnostech dosahujeme požadovaného průtoku.Obsah pojidla zůstává stále minimální.

Již z výroby Vám proto můžeme u uhlíkových filtrů filbec® garantovat maximální velikosti pórů, deklarované průtoky, vysokou objemovou hmotnost, homogenní strukturu filtru a výborné filtrační vlastnosti.

Pro kontrolu kvality a udávaných vlastností filtrů filbec® využíváme interní laboratorní zkoušky i testování v nezávislých laboratořích.

0

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter