Unikátní filtrace filbec®

Filtry filbec® a jejich uhlíkový systém důležitým způsobem dokončují proces čištění pitné vody. Odstraňují z ní nejjemnější cizorodé částice a látky, které průmyslové čistírny a úpravny pitné vody z ekonomických a technologických důvodů eliminovat neumí, nebo které pocházejí z potrubí, kterým proudí pitná voda ke spotřebiteli.

Filtry filbec® zachycují, adsorbují a odstraňují:

 • pesticidy, herbicidy a fungicidy
 • chlór a jeho sloučeniny
  trihalometany, halogenoctové kyseliny, halogenacetonitrily
 • cizorodé částice a mechanické nečistoty
  mikro- a nanoplasty, písek, částice rzi, azbestová vlákna
 • bakterie a cysty
  zlatý stafylokok, enterokoky, bakterie pseudomonas aeruginosa,
  legionella pneumophila, escherichia coli, mycobacterium terrae, bacillus,
  brevundimonas diminuta a další
 • rezidua léčiv
  zbytky a sloučeniny antikoncepce, hormonů, analgetik a dalších
  farmaceutických látek

Filtry filbec® příznivě působí i na další vlastnosti vody:

 • upravují nežádoucí zabarvení
 • zlepšují chuť a vůni
 • snižují koncentraci dusičnanů
 • zachovávají nebo zlepšují minerální složení

Unikátní technologie filbec®

Filtry filbec® převyšují konkurenci díky jedinečnému výrobnímu postupu, originální kombinaci materiálů a vysoké kvalitě zpracování.

Filtrům filbec® dodává výjimečnost:

 • vysoký obsah aktivního uhlí a tím i vysoká adsorpční kapacita
 • jednotná velikost pórů a tím i stejnoměrná kvalita čištění
 • unikátní integrace nanotechnologie do aktivního uhlí
 • pesticidy, herbicidy a fungicidy
 • homogenní struktura bez preferenčních cest
 • laboratorně garantovaný minutový průtok

Porovnání vodního filtru filbec® s běžnou konkurencí:

 • až o 50 % více aktivního uhlí na cm³
 • až o 50 % prodloužená doba kontaktu filtrované vody s plochou aktivního uhlí
 • až o 70 % prodloužené filtrační cesty,kterými čištěná voda proteče

Výrobní postupy filbec® umožňují rovnoměrné přimíchání dalších pomocných látek do těla uhlíkového bloku nebo vytvoření filtru z více vrstev s různými vlastnostmi dle individuální potřeby zákazníka.

Unikátní spojení

Aktivní uhlí je ryze přírodní materiál, který je pro své čisticí schopnosti používán již od antiky.

Vodní filtry filbec® pracují s nejjemnějšími částicemi prachového aktivního uhlí s minimálním vnitřním povrchem 1600 m²/g. Celá filtrační vložka filbec® tak má vnitřní plochu přesahující 700 000 m², což odpovídá ploše více než 100 fotbalových hřišť. Těsný a dlouhodobý kontakt proudící vody s povrchem aktivního uhlí umocňuje důkladnost procesu.

Nanotechnologie znamenají zásadní inovaci filtračních postupů.

Ve vývoji produktů filbec® se nám podařilo zkombinovat působení částic aktivního uhlí s patentovanou nanotechnologií. Ojedinělé spojení po staletí osvědčeného filtračního postupu s nejnovějšími vědeckými poznatky umožňuje zásadně zvýšit účinnost filtrace filbec®.

Filtry filbec® účinně odstraňují z vody nežádoucí částice a látky, poskytují dostatečný průtok pro běžné použití a zachovávají nebo obohacují minerální složení vody.

Technologie filbec® pomocí minimálního množství vysokomolekulárního pojidla selektivně propojí nejjemnější prachové aktivní uhlí, pevně zafixuje nanomateriály do kompaktní sítě v těle filtru a zahustí póry aktivního uhlí.

V průběhu fáze zpracování uhlíkových bloků dochází k dokonalému promísení materiálů a ke kompresi do bloků s vysokou objemovou hustotou. Stávající mikro-, nano- a mezopóry aktivního uhlí jsou zjemněny a doplněny kompaktní vlákennou sítí, která díky své specifické mikrostruktuře zásadně zmaximalizuje kapacitu a efektivitu filtrace.

0

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter