Co to je filbec®

28 let zkušeností a inovací v oblasti filtrování pitné vody – to je filbec®. Vývoj a výrobu jsme zahájili v Německu – a to v době, kdy ještě o velkém množství škodlivin v pitné vodě nikdo nevěděl. Téma nebylo tak probírané jako dnes a lidem tolik nezáleželo na kvalitě vody v domácnosti. Naše technologie je tedy revolucí v úpravě vody k dokonalosti, a vy si díky ní můžete vychutnat 100% čistou vodu v pohodlí domova.

Jak filtr funguje?

Filtr filbec® funguje na principu sorpce aktivního uhlí (AU). Voda se filtruje průtokem přes filtrační těleso (filtr), což je monolitický blok vyrobený unikátní technologií zhutnění a následným spékáním aktivního uhlí. Postup zaručuje rovnoměrné rozvrstvení aktivního uhlí v průřezu celého tělesa a minimum přidaných pojiv. Zhutněním jsou odstraněny mezery mezi jednotlivými částicemi AU. Na rozdíl od konkurenčních filtrů tento postup zvyšuje množství AU v jednom filtru téměř na dvojnásobek. Vnitřní povrch AU v našem filtračním bloku má pak pro představu plochu asi jako 80 fotbalových hřišť. Při průtoku vody filtrem dochází k významné redukci cizorodých částic a příměsí, bakterií, virů, zbytků léčiv atd. Filtr filbec® má 3 hlavní účinky:

  1. Mechanický účinek

Účinnost mechanické filtrace se odvíjí od velikosti pórů filtru. U nanofiltrů filbec® je to 0,0003  mm. To znamená, že žádné částice větší než 0,0003 mm filtrem neprojdou. Patří sem např. mikroplasty, písek, částečky rzi, azbestová vlákna, bakterie, kryptosporidie (jednobuněční parazité), plovoucí částice atd. 

  1. Adsorpční účinek

Adsorpční účinek vzniká díky nanopórům a mezopórům aktivního uhlí – podle známých Van der Waalsových mezimolekulárních sil, které působí mezi jednotlivými molekulami. Díky tomu filtr zadrží i molekuly, které jsou menší než 0,0003 mm. Jsou to např. herbicidy, pesticidy, zbytky hormonů a léků, viry, rozpuštěné těžké kovy. Kromě toho neprojdou filtrem ani žádné pachy nebo látky ovlivňující chuť. 

  1. Katalytický účinek

Aktivní uhlí umí z vody katalyticky odstranit chlor a těkavé uhlovodíky, např. CFC (chlor-fluorované uhlovodíky).

Jaké jsou rozdíly mezi různými způsoby filtrace vody?

Aktuálně patří k nejpoužívanějším filtry s volným sypaným granulátem aktivního uhlí. Protože si voda vždy hledá cestu nejmenšího odporu, většina protéká právě okolo granulátu. Kvůli nedostatečnému filtračnímu výkonu voda neprotéká přímo skrze aktivní uhlí. Dále se na trhu můžete setkat s extrudovanými a slinutými filtry. Ty jsou účinnější, ale vzhledem k vysokému podílu pojiva a rozdílné velikosti pórů se výkon filtru těžko definuje. 

 

Díky svému patentovanému procesu výroby filtr filbec® zaručuje, že všechny póry jsou uvnitř stejně velké a stejnoměrně rozprostřené. Voda tak musí protékat přímo aktivním uhlím a díky tomu můžeme garantovat vysoký filtrační výkon.

 

Jaký je rozdíl mezi filtrační konvicí a filtrační stanicí?

Pomineme-li rozdílnou konstrukci, pak je největší rozdíl ve způsobu filtrace vody a hlavně v nesrovnatelné účinnosti filtrace. V konvici se nachází volné granulované aktivní uhlí. To znamená, že voda neprotéká skrze aktivní uhlí, ale jen okolo. Problémem filtračních konvic je nedostatečný filtrační výkon a extrémně vysoké nebezpečí kontaminace. Velký rozdíl je v životnosti, jednoduchosti a v neposlední řadě i ceně přefiltrované vody. 

Jak a kde můžu filtr použít?

Všude tam, kde chcete mít čistou pitnou vodu.
Typicky filtr využijete doma v kuchyni nebo v zařízeních se samostatným přívodem vody – lednice s výdejníkem, kávovary apod. Naše filtry se vám budou hodit i v rekreačních objektech, jako jsou chaty, letní sídla, vily apod.
Filtr můžete připojit na veřejný vodovod, vodu z vlastní studny, lze ho použít v karavanu, na jachtě atd. Zabýváme se samozřejmě také sofistikovanějším řešením pro potravinářský průmysl,  tedy výrobce nápojů, pivovary, lihovary nebo výrobce těstovin, gastronomická a hotelová zařízení nebo farmaceutický průmysl. Filtr se hodí všude a doslova pro všechny.
Nanofiltr filbec® není určený pro odpadní vodu, protože struktura pórů je příliš jemná a docházelo by k jejímu ucpávání.

Pro jaký typ vody je filtr vhodný?

Naše filtry se hodí především pro doúpravu pitné vody a to v domácnostech i velkém průmyslu. Jejich použití je široké – od veřejného vodovodu po vodu ze studny.

Co vše filtruje?

Vezmeme-li částice podle velikosti, pak:

– filtruje cizorodé částice a mechanické nečistoty (písek, částečky rzi, azbestová vlákna, nanoplasty, mikroplasty);

– odstraňuje chlor a jeho sloučeniny (trihalometany-THM , halogenoctové kyseliny,

  halogenacetonitrily) vznikající při dezinfekci vody chlorací;

– snižuje koncentraci dusičnanů;

– zachytává bakterie, viry a cysty (zlatý stafylokok, enterokoky, legionella pneumophila, escherichia coli…);

– adsorbuje pesticidy, herbicidy, fungicidy;

– adsorbuje rezidua léčiv (zbytky léků, analgetik, antikoncepce-estrogeny, hormonů apod.);

– upravuje nežádoucí zabarvení;

– zlepšuje chuť a vůni;

– zachovává nebo může obohacovat minerální složení vody.

 

Jak často musím filtr měnit?

Po průtoku cca 6 000 litrů pitné vody (záleží na míře znečištění) nebo po 6 měsících od instalace filtru. Interval výměny je individuální podle četnosti a místa používání i kvality vody.

Co je špatně s kohoutkovou vodou?

I když u nás legislativní požadavky na pitnou vodu patří k nejpřísnějším v Evropě, jsou  ve vodovodu povoleny určité limity cizorodých látek a bakterií.
Kromě toho se voda kontroluje jen ve vodárně. Cestou do vašeho kohoutku se do vody mohou dostat bakterie nebo jiné zdraví škodlivé látky. Zastaralé nebo prasklé vodovodní potrubí  zapříčiní další znečištění a voda už není tak čistá, jak se zdá.
Sice u nás platí nařízení o přípustném množství chemikálií v pitné vodě, ale jsou tyto normy správné? Např. pro pozůstatky léků neexistuje žádná maximální hodnota, protože tyto škodliviny nemohou vodárny z technických a finančních důvodů vyfiltrovat.  

Neřeší se ani obsah volných mikroplastů a nanoplastů a dalších polutantů, například rezidua antikoncepce, hormonů, pesticidů, herbicidů a fungicidů, které se v pitné vodě ve zbytkovém množství také nacházejí. 

 

Proč potřebuji filtr?

Chcete se chovat zodpovědně k životnímu prostředí? Nechcete zbytečně utrácet peníze za několikanásobně dražší výrobek zabalený v plastových lahvích? Nebaví vás tahat domů balíky vody a následně odnášet plastový odpad do kontejnerů? Pokud alespoň na jednu z otázek odpovídáte ano, pak jsou filtry filbec® správnou volbou pro vás a vaši domácnost. Pokud chcete mít jistotu čisté vody, vzhledem k rozdílným hygienickým požadavkům na pitnou a na balenou vodu je filtrování vody pomocí uhlíkových nanofiltrů filbec® tou nejlepší volbou. 

 

Můžu si zjistit více o kvalitě vody? Kde informace najdu?

Pokud je vaše domácnost napojena na veřejný vodovod, můžete si  vyžádat informace o kvalitě vody u svého dodavatele. Tyto informace se však týkají stavu vody přímo ve vodárně a už vám neřeknou, co vodu čeká na cestě do vašeho kohoutku.  Voda musí urazit mnoho kilometrů skrze částečně zastaralý potrubní systém, v němž vlivem prasklin dochází k jejímu znečištění. Řada starších domů má navíc stále ještě částečně olověné trubky.   Z vodárny do kohoutku tak voda mnohdy doputuje ve zcela jiné kvalitě. 

Pokud si chcete ověřit aktuální kvalitu vody a zjistit, jaké chemické látky byly na úpravu vaší vody použity, musí vám dodavatel nebo výrobce podle zákona č. 258/200 Sb. v platném znění tyto informace poskytnout. Musí vás také informovat, pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví výrobci povolil dodávat po určité období vodu nižší kvality (samozřejmě za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví).  

 

Proč je dobré filtrovat kohoutkovou vodu?

Je důležité  odstranit nežádoucí cizorodé látky, které mohou být zdraví škodlivé, ale zachovat důležité minerální látky – případně je dodat.  

Na co si mám dát pozor při nákupu filtračního zařízení?

Pozornost je třeba zaměřit na účinnost filtračního zařízení a následně objektivně  zhodnotit  skutečnou cenovou výhodnost levných konkurenčních filtrů. Zdánlivě nejlevnější řešení v podobě filtračních konvic, filtrů na kohoutek nebo výtokového ramínka se může jevit jako snadnější než instalace filtru. To je však rozšířený omyl, neboť instalaci zvládne skutečně každý.

 

Vždy si přepočítejte, na kolik vás reálně vyjde litr přefiltrované vody (tj. nákupní cena/garantovaný objem přefiltrované vody). Výslednou cenu pak srovnejte s ostatními produkty. Důležité také je, od jakých látek produkt vodu čistí, jak dlouho vydrží a zda obohacuje vodu o další zdraví prospěšné minerální látky.

 

Je možné využít filbec® i jinde než doma?

Ano, využití najde také v rekreačních objektech, ve vlastní studni nebo vrtu splňujícím hygienické limity pro pitnou vodu. Dále ho můžete využít na cestách, například pro filtraci pitné vody v karavanu nebo na jachtě. Nanofiltry filbec® jsou používány v potravinářství u výrobců nápojů, v pivovarech nebo destileriích, ale i  v těstárnách. Filtry se využívají také ve farmaceutickém průmyslu, hotelnictví a v gastronomických zařízeních včetně hydroponických farem a zemědělství. 

 

 

Je filtr recyklovatelný?

Samotné filtry recyklovatelné nejsou. Použité filtry se likvidují spolu s běžným domovním odpadem. Odkládat je můžete do nádob na směsný komunální odpad. Obaly výrobků filbec® můžete třídit do odpadu dle druhu materiálu (papír, plast…) 

 

Další možností je umístění starého filtru do spalovny odpadu, kde aktivní uhlí shoří se všemi škodlivými látkami.


Pokud máte doma květiny, doporučujeme filtr rozbít malým kladívkem na drobné části a použít kousky jako drenáž na výživu rostlin. Více o tomto způsobu recyklace se dozvíte na našem blogu.

 

Jak probíhá instalace a nasazení filtru?

Instalace je velmi jednoduchá a nezabere vám víc než půl hodiny. Přečtěte si pokyny, nebo se podívejte na instalační video. V případě jakýchkoliv dalších otázek nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Jak můžu otestovat kvalitu své vody?

Pokud si chcete ověřit aktuální kvalitu vody a zjistit, jaké chemické látky byly na úpravu vaší vody použity, musí vám dodavatel nebo výrobce podle zákona č. 258/200 Sb. v platném znění tyto informace poskytnout. Musí vás také  informovat, pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví výrobci povolil dodávat po určité období vodu nižší kvality (samozřejmě za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví). 

Jestliže si chcete nechat otestovat kvalitu vody, je možné předat vzorky vody – za předem stanovených podmínek odběru a přepravy – na místní hygienickou stanici, zdravotní ústav, vodárenskou společnost nebo akreditovanou laboratoř apod., kde poskytují tyto služby. 

 

 

 

Je filtr přenosný? Můžu si ho vzít například na víkend na chatu?

Teoreticky je možné doma filtr demontovat a odvézt na chatu, pokud tam máte nainstalovaný modul pro filtr. Uskladnění demontovaného filtru a následná přeprava by však musely splňovat přísné hygienické podmínky, aby nemohlo dojít ke kontaminaci filtru mikroorganismy (viry, bakterie, plísně) běžně se vyskytujícími ve venkovním prostředí a ve vzduchu. Z hygienických důvodů tedy doporučujeme používaný filtr nepřenášet a raději si pořídit na chatu druhý

V případě přenosu zařízení z jednoho místa na druhé může také dojít k drobnému mechanickému poškození, které může zapříčinit ztrátu funkčnosti a nevztahuje se na něj reklamace. 

 

Musím mít druhou vodovodní baterii na filtrační systém?

Není to nezbytně nutné, můžete využít stávající baterii. Ale je třeba zvážit ekonomické hledisko. V případě jedné baterie budete filtrovanou vodu používat na všechno – na oplachování nádobí, mytí ovoce nebo rukou, nebo na zalévání květin. Zbytečně tak snižujete životnost filtru. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci buď samostatné (jednocestné) baterie pro filtrovanou vodu (viz např. námi dodávaná nerezová baterie Wellfresh 150) nebo třícestné nerezové baterie Wellfresh 110, kde teplá, studená a studená filtrovaná voda teče z jedné baterie.  

 

Proč nejsou filtry filbec® levnější?

Cena se odvíjí od  použité technologie výroby a účinnosti filtrů. Nanofiltry filbec® se vyrábí jedinečnou technologií, která zaručuje téměř dvojnásobný objem aktivního uhlí a nižší objem použitých pojiv oproti konkurenčním filtrům. Díky práškovému aktivnímu uhlí s vnitřním povrchem cca 1 800 m2 na gram má filtr filbec® vnitřní povrch o velikosti více než 80 fotbalových hřišť. Také použití nanovláken při výrobě je unikátní a podstatně zvyšuje účinnost našich filtrů. Nanofiltr filbec® má rovnoměrnou strukturu pórů, a tak je nejúčinnější technologií v oblasti filtrování vody na trhu. 

 

Nedaří se mi provést instalaci, jak mám postupovat?

Doporučujeme postupovat dle přiloženého návodu na instalaci plastového, popř. nerezového modulu, respektive dle návodu na instalaci filtru (oba návody jsou součástí balení, nebo je stáhnete z našich stránek). V nich je krok po kroku popsána jak instalace modulu, respektive filtru, tak odstranění případných závad. Na našich stránkách najdete také podrobný videonávod instalace filtru. V případě, že technické potíže přetrvávají, kontaktujte naši technickou podporu nebo nám popište problém na našem chatu.

 

Zvládnu filtr namontovat sám? Co k tomu budu potřebovat?

Instalace filtru není nikterak náročná a zvládne ji průměrně zručný člověk. Pokud si přesto na instalaci filtru netroufnete, požádejte zručnějšího souseda, obraťte se na svého instalatéra nebo hodinového manžela. Ve filtrační sadě pro domácnost najdete vše, co budete k instalaci potřebovat. Doporučujeme si předem nastudovat návod k instalaci a podívat se na instalační video. 

Pokud jde o první instalaci a zakoupili jste samotný filtr, pak budete potřebovat plastový modul pro filtr a propojovací instalační sadu. Rozhodnete-li se pro pořízení kvalitnějšího nerezového modulu, je instalační sada součástí balení a nemusíte ji tedy kupovat samostatně.    

 

Proud vody z baterie se zmenšuje, co mám dělat?

Filtr filbec® vám naznačuje, že je čas na výměnu. Ta je nutná při snížení průtoku cca na 1/3 počáteční hodnoty, která činí cca 5 l/min. Přečtěte si více o recyklaci starých filtrů na našem blogu a nezapomeňte si rovnou objednat nový. 

 

Jak často mám filtr měnit?

Ideálně po průtoku cca 6 000 litrů pitné vody (záleží na míře znečištění) nebo po 6 měsících od instalace filtru.

 

Kolik bude filtr ročně stát?

Cena filtru je momentálně necelých 3 500 Kč vč. DPH. Ale náklady na pořízení filtrů, respektive na roční provoz, se mění v závislosti na míře znečištění vody ve vašem domovním rozvodu. Důležité je i to, kolik filtrované vody ročně spotřebujete. Dalším faktorem, který může ovlivnit vaši spotřebu, je využívání vody – jestli ji máte jen na pití, nebo na vše – a také počet osob v domácnosti. Z toho pak vychází počet filtrů, které ročně použijete. 

 

Jaké množství vody zvládne vyfiltrovat?

Garantujeme filtrování 6 000 litrů pitné vody jedním filtrem. Záleží na intenzitě používání a samozřejmě na výchozí kvalitě filtrované pitné vody. Udávaných 6 m³ tedy můžete spotřebovat během jednoho dne (zapomenete-li při odjezdu na chatu zavřít vodu), stejně jako během 6 měsíců, které doporučujeme pro výměnu filtru. Jednoduchým výpočtem pro ideální stav (6 000 litrů, respektive 6 měsíců) pak vychází průměrně 1 000 litrů měsíčně, tedy cca 33 litrů denně. Což vychází asi na 1,4 litrů za hodinu.    

 

 

Nabízíte při zakoupení i technickou podporu?

Poradíme vám na telefonu nebo na chatu našich webových stránek. 

 

Filtrace po instalaci nefunguje!

Zkontrolujte, jestli není filtr v modulu vložený obráceně. Podívejte se na instalační video a v případě přetrvávajících technických problémů nás kontaktujte telefonicky nebo na našem chatu. 

Co najdu v prvním balíčku?

Při prvním nákupu filtru doporučujeme zakoupit modul pro instalaci filtru. Pokud se rozhodnete pro levnější plastový modul, budete potřebovat ještě propojovací instalační sadu. Na našem e-shopu najdete i kvalitnější nerezový modul, u kterého je instalační propojovací sada součástí balení a nemusíte ji tedy kupovat samostatně.    

 

Z ekonomických důvodů stojí také za zvážení buď pořízení samostatné jednocestné baterie, nebo výměna vaší stávající dřezové baterie za novou třícestnou baterii, která umožňuje napouštění teplé, studené a studené filtrované vody z jednoho místa.

Vše potřebné pro instalaci filtru, včetně baterií, je možné zakoupit na našem e-shopu. 

 

 

Zahrnuje cena objednávky i dopravu?

Cena dopravy se platí zvlášť dle vybraného dopravce a vybraného způsobu dodání objednaného zboží. 

 

Jak můžu objednat odvoz starého filtru?

Odvoz použitých filtrů by byl finančně a organizačně nákladný pro obě strany. Doporučujeme tedy použité filtry likvidovat jako běžný domovní odpad. Filtr, který je nefunkční nebo uplynula doba jeho použitelnosti, jednoduše vyhoďte do nádoby na směsný komunální odpad. 

Další možností využití starého filtru je jeho rozbití na drobné části, které můžete použít do květináčů či na zahradu. Obsažené uhlí je tvořeno mixem dřeva a kokosových skořápek, což může vašim rostlinám pouze prospět. Jedná se o  nejvíc „zero waste” a ekologické řešení, které najdete. 

 

Jaké jsou výhody a rozdíly oproti levnější filtrační konvici?

Mezi hlavní rozdíly řadíme účinnost různých filtračních řešení a přepočtenou cenu filtrovaného litru vody. Filtrační konvice je levnější pouze „na oko“.
Počítejte s námi:

Nanofiltr filbec® dokáže přefiltrovat 6 000 litrů, z čehož při současné nákupní ceně 3 430 Kč vč. DPH vychází litr filtrované vody na 0,57 Kč, při životnosti filtru 6 měsíců.

Filtry do filtrační konvice na internetu zakoupíte ve výhodných sadách za průměrnou nákupní cenu cca 125 Kč vč. DPH. Maximální přefiltrovaný objem vody je ale pouhých 100 litrů, což odpovídá ceně 1,25 Kč na litr přefiltrované vody, při životnosti filtru 4 týdny.

Cena přefiltrovaného litru vody z filtrační konvice je tedy téměř dvojnásobná oproti litru vody z našeho filtru. Ještě se vám zdá filtrační konvice jako levnější alternativa?

 

Jaké jsou výhody oproti balené vodě?

1) Ekologické hledisko

Nanofiltry filbec® dokáží přefiltrovat 6 000 litrů pitné vody, což odpovídá 666 balením vody. Běžné balení je po šesti kusech, takže jeden filtr sníží ekologickou zátěž o 4000 plastových lahví. Nehledě na produkci CO2 při výrobě tohoto množství lahví, při přepravě lahví do stáčírny, při dopravě do centrálních skladů obchodních řetězců, pak při rozvozu do jednotlivých marketů (mnohdy zpět blízko místa stáčírny balené vody) a v neposlední řadě při dovozu k vám domů.

2) Ekonomické hledisko

Srovnáme-li náklady na pořízení filtrů a filtrační sady s náklady na nákup srovnatelného množství balené vody, je používání nanofiltrů filbec® jednoznačně nejlepší volbou.

Budeme-li počítat s průměrnou cenou 12 Kč za jednu 1,5l lahev vody, dostáváme za 666 balení vod po 6 lahvích celkovou částku 48 000 Kč. 

Jeden litr balené vody vás tedy v průměru vyjde na 8 Kč.

Za nákup jednoho filtru utratíte necelých 3 500 Kč. Za litr přefiltrované vody pak 0,58 Kč. V rámci objektivity nesmíme opomenout jednorázovou investici do připojovací sady a do plastového modulu v ceně 1 330 Kč. Počítáme-li s garantovanou životností modulu cca 5 let, to je v půlročních intervalech výměny celkem 10 kusů filtrů, které dohromady přefiltrují 60 000 litrů vody. Jednorázová investice představuje dodatečný náklad (1 330 Kč : 60 000 litrů ) 0,02 Kč k litru vody a samozřejmě nákup samotné pitné vody. Průměrná cena vody včetně stočného pro rok 2020 je 94 Kč/m³ vč. DPH. 

Celkem vás tedy litr filtrované vody bude stát 0,70 Kč. 

3) Pohodlí a komfort

 Kvalitní filtrovanou vodu máte doma k dispozici, kdykoliv si vzpomenete. Ušetříme váš drahocenný čas strávený nákupem a zbytečným taháním balíků balené vody. 

Tak co, ještě váháte?

 

Obnoví se mi automaticky nákup po půl roce (či určitém období)?

Po 180 dnech vám přijde informační e-mail o tom, že je filtr potřeba vyměnit. Snadno a rychle tak nakoupíte na našem webu znovu. 

 

Nepřišel mi balík. Můžete mi pomoci?

Obraťte se na nás emailem nebo telefonicky. Případně popište svůj problém do našeho chatu na webových stránkách nebo Facebooku. Obratem váš problém vyřešíme, aby cesta k filtrování vody ve vaší domácnosti byla co nejkratší.

E-mail: info@filbec.cz Telefon: +420 773 781 860

Mám problém s objednávkou. Co můžu dělat?

Nemějte obavy. Obraťte se na nás e-mailem, na našem chatu nebo telefonicky. Váš problém obratem vyřešíme k vaší spokojenosti. 

E-mail: info@filbec.cz Telefon:

Můžu nakupovat na firmu?

Ano. Při objednávce zadejte fakturační údaje, ať si můžete fakturu přidat do výdajů firmy nebo podnikání

Nepřišlo mi e-mailem potvrzení objednávky. Co mám dělat?

Podívejte se do spamu či hromadných e-mailů. Pokud e-mail nemůžete najít, kontaktujte nás na našem e-mailu, telefonu, chatu nebo facebookové stránce. 

 

Produkt přišel poškozený, jak mám postupovat?

Na našich webových stránkách podejte reklamaci on-line, případně si stáhněte reklamační formulář ve formátu PDF a zašlete ho společně s produktem na naši adresu. O průběhu a uznání reklamace vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky. 

 

Můžu si filtr někde prohlédnout?

Naše filtrační systémy filbec® si můžete osobně prohlédnout v naší továrně v Českých Budějovicích, případně v pražské restauraci The Eatery nebo na hydroponické farmě HerbaFabrica v centru Prahy. Sledujte naši facebookovou stránku, kde najdete informace o našich ambasadorech, showroomech a partnerech.

 

Můžu zakoupit váš filtr v hobbymarketu nebo někde na prodejně?

V tuto chvíli ne. Dodáváme filtry přímo k vám, abychom se vyhnuli drahému zprostředkování a zůstali s vámi v kontaktu v případě potřeby technické podpory.

 

 

Je někde možnost osobního vyzvednutí?

Filtr si můžete osobně vyzvednout v naší expedici filbec® v Českých Budějovicích nebo si ho převzít na jedné ze Zásilkoven. 

 

Kde si můžu přečíst recenze na vaše zboží?

Recenze si můžete přečíst na našem Facebooku, Googlu a Heurece.

 

V jakých časech funguje zákaznická podpora?

Jsme vám k dispozici kdykoli e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Dále můžete využít chat na našich webových stránkách nebo Facebooku. 

 

Jaký je mezi filtry rozdíl kromě ceny?

V kvalitě, zpracování a filtračním výkonu. Filtr filbec® garantuje díky svému patentovanému procesu výroby, že všechny póry jsou stejně velké. Voda tak musí protékat přímo aktivním uhlím. To zaručuje vysoký filtrační výkon.

 

Můžu si objednat filtrační stanici na míru?

Dodáváme výhradně filtry v rozměru  10 palců, které jsou vhodné pro naše a všechny standardně používané kryty. V případě požadavku na výrobu speciálních filtrů či stanice na míru kontaktujte naše obchodní oddělení : lukas.tuzar@filbec.cz

Máte k dispozici návod v PDF? Nebyl v balení.

Návod v PDF formátu naleznete na našich webových stránkách. V případě potřeby kontaktujte naši technickou podporu. 

 

Mám zájem o distribuci vašich produktů. Na koho se můžu obrátit?

Obraťte se na naše obchodní oddělení. Kontakt: lukas.tuzar@filbec.cz , 773 491 444

Proč jste se rozhodli pro vstup na trh právě teď?

Velkým tématem je pro nás a pro spotřebitele problematika mikroplastů. Nanofiltr filbec® odstraňuje mikroplasty do velikosti 0,0003 mm.

 

Jaký je váš klíčový zákazník? Koho chcete oslovit?

Chtěli bychom oslovit koncového uživatele, který ocení čistou vodu na pití a vaření.

 

0

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter